• Bơm định lượng

  • Giá
  • :
  • Call
  • Mã số
  • :
  • 313
  • Số lượng
  • :
  •               

Chú ý: Luôn luôn mặc quần áo bảo vệ, tấm che mặt, kính an toàn và găng tay khi làm việc trên hoặc gần bơm định lượng của bạn. 
biện pháp phòng ngừa bổ sung cần được thực hiện phụ thuộc vào các giải pháp được bơm.Tham khảo MSDS biện pháp phòng ngừa từ nhà cung cấp giải pháp của bạn.

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến
  • Hot Line : (08) 6268 0309
ĐỐI TÁC